registreringsafgift-2021-og-flexleasing-scaled

Registreringsafgift 2021 og flexleasing

Nyheder

Flexto viden – 21. Dec 2020

Ny registreringsafgift 2021 og flexleasing – få overblikket her.

Så kom den længe ventede aftale om personbilers registreringsafgift for 2021 og fremadrettet. Aftalen tilgodeser (ikke så overraskende) el- og pluginhybriderne, mens benzin- og dieselbiler generelt bliver en anelse dyrere i afgift – dog med relativt store udsving fra model til model. 

Afgiftsstigningerne gør blot flexleasing attraktivt og mere relevant end nogensinde. Og som flexleasingtager kan du netop glæde dig over, at dine omkostninger er mindre påvirkelige af afgiftsændringer. Fremadrettet skal du dog skele mere til bilens CO2-udledning, end du ellers har været vant til.

Regeringen og støttepartierne har netop fremlagt aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten”, som bl.a. indebærer nye metoder for beregning af danske bilers registreringsafgift samt beregning af beskatningsgrundlaget ved firmabil. En af de væsentligste ændringer er et nyt CO2-tillæg, som erstatter de gamle tillæg/fradrag for brændstoføkonomi og sikkerhed. 

Læs med her hvor vi fremhæver de væsentligste punkter i aftalen og skitserer, hvad de har af betydning for dig, der flexleaser eller overvejer at gøre det.

Er du bare interesseret i konklusionen for dig som flexleasingtager så klik på knappen nedenfor og spring mellemregningerne over.

Nye bilafgifter 2021 – hvad er de vigtigste ændringer?

For de fleste er nedenstående 5 punkter de mest relevante

 • Der indføres et nyt trin i afgiftsberegning, så der kun skal betales 25 % afgift af de første 65.000 kr.
 • Der indføres et generelt bundfradrag på alle biler. Bundfradraget er lavt på fossilbiler, mellemhøjt på hybridbiler og højt på elbiler.
 • De to ovenstående ændringer gør isoleret set bilerne billigere. Men hertil kommer så et nyt CO2-tillæg, som belønner modeller med lav CO2-udledning og straffer biler med høj CO2-udledning. CO2-udleningen kommer altså til at veje tungere i afgiftsberegningen end hidtil.
 • Ejerafgiften stiger og skal fremadrettet beregnes ud fra CO2-udledning og ikke brændstofforbrug
 • På firmabilsbeskatningen kommer CO2-udledningen til at spille yderligere en rolle. Beskatningen beregnes bl.a. på baggrund af et miljøtillæg, som afhænger af ejerafgiften, som igen er afhængig af CO2-udledningen, se nedenfor.

Spørgsmål?

32118_0110-Highres

Nu 3 trin i afgiftsberegningen.

I det gamle system var der to trin i afgiftsberegningen.

Der indføres et nyt trin i afgiftsberegning, så der kun skal betales 25 % afgift af de første 65.000 kr. I intervallet 65.000-202.200 kr. betales 85 % afgift, og over 202.200 betales den høje sats på 150 %. Isoleret set gør dette tiltag generelt alle biler billigere. 

Nye bundfradrag.

Fra 2021 indføres der et generelt bundfradrag på alle biler på 21.700 kr.

Udover dette generelle fradrag får nulemissionsbiler (elbiler) et yderligere fradrag på 170.000 kr. i 2021 som så falder trinvist ned til 137.000 kr. i 2030. 

Lavemissionsbiler (typisk pluginhybrider) får udover det generelle bundfradrag et yderligere bundfradrag på 50.000 kr., som falder trinvist ned til 35.000 kr. i 2030.   

Bemærk at fradraget på el- og pluginhybridbilerne er et yderligere fradrag, som kommer oveni det generelle fradrag på 21.700 kr. I 2021 vil en elbil altså få et bundfradrag på 191.700 kr., og en lavemissionsbil vil få et bundfradrag på 71.700 kr. 

2020202120252030
Alle biler0 kr.21.700 kr.21.700 kr.21.700 kr.
0-emmisionsbiler40.000 kr.170.000 kr.160.000 kr.137.000 kr.
Lav-emissionsbiler40.000 kr.50.000 kr.45.000 kr.35.000 kr.
registreringsafgift-2021-2-scaled

Nyt CO2-tillæg.

Det nye afgiftstrin samt bundfradraget får isoleret set bilerne (alle biler) til at falde i afgift. Men derudover indføres der så et nyt CO2-tillæg. 

Nuværende tillæg og fradrag for brændstoføkonomi og sikkerhed afskaffes, og i stedet bliver afgiften hævet med et tillæg, som beregnes ud fra bilernes CO2-udledning. CO2-tillægget gælder kun for biler med forbrændingsmotor samt hybridbiler. Elbilerne er undtaget, da de ingen lokal CO2-udledning har.

CO2-udledningCO2-tillæg
0-125 g/km.250 kr./g.
125-160 g/km.500 kr./g.
>160g/km.950 kr./g.

Her har vi beregnet CO2-tillægget for 3 forskellige modeller; Volvo XC60 D4, BMW 530d Xdrive Touring og en Range Rover Sport SVC8 HSE. 

Range Roveren, som har den suverænt største CO2-udledning får også et markant højere CO2-tillæg, end de andre modeller. Det betyder imidlertid ikke, at bilen samlet set bliver væsentligt dyrere i afgift. Det skyldes bl.a., at det tidligere tillæg for dårlig brændstoføkonomi er afskaffet.

BilCO2-udledningCO2-tillæg
Volvo XC60 D4124 g/km.31.000 kr.
BMW 530d xDrive148 g/km.42.750 kr.
Range Rover Sport SCV8298 g/km.179.850 kr.

Ejerafgiften stiger og beregnes nu ud fra CO2.

Fremadrettet skal bilers ejerafgift beregnes efter CO2-udledning og ikke brændstofforbrug som hidtil. Hvordan satserne kommer til at se ud, vides endnu ikke.

De kommende år øges ejerafgiften med 3 % i 2022,  6,5 % i 2023, 6,5 % i 2024, 6,5 % i 2025 og 10 % i 2026.

Derudover øges med udligningsafgiften for dieselbiler fra 2021 med 300 kr. i gennemsnit frem til 2030 svarende til en samlet stigning på ca. 21 %.   

registreringsafgift-2021-3-scaled

Omlægning af firmabilsbeskatningen.

Dette punkt er vigtigt, for de mange flexleasingtagere, der har bilen som firmabil. Tidligere beregnedes beskatningsgrundlaget på en firmabil som 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. + 20 % af bilens værdi over 300.000 kr. + et miljøtillæg svarende til 150 % af den årlige ejerafgift. Med den nye aftale bliver miljøtillægget vægtet betydeligt højere. 

De mest CO2-udledende modeller vil altså over de kommende år blive betragteligt dyrere i beskatning. Har du firmabil, kan du derfor med fordel overveje at vælge en model med lave CO2-udledninger næste gang. Alternativt kan du overveje splitleasing, hvor dine udgifter er mindre afhængige af bilens CO2-udledning.

Til gengæld bliver beskatningssatsen på 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. reduceret med 0,5 %-point årligt frem til 2025, men satsen på 20 % af bilens værdi over 300.000 kr. bliver hævet med 0,5 %-point årligt. Således vil de to satser møde hinanden på 22,5 % 2025, hvorfra der så kun vil være den ene sats at forholde sig til.

Derudover står selve ejerafgiften – som nævnt længere oppe – også til at stige. Når ejeraften stiger, stiger også det miljøtillæg, der danner en del af fundamentet for beskatningen. 

Værdi u/ 300.000 kr.Værdi o/ 300.000 kr.
202025,0 %20,0 %
202124,5 %20,5 %
202224,0 %21,0 %
202323,5 %21,5 %
202423,0 %22,0 %
202522,5 %22,5 %
Miljøtillæg
2020150 % af ejerafgiften
2021250 % af ejerafgiften
2022350 % af ejerafgiften
2023450 % af ejerafgiften
2024600 % af ejerafgiften
2025750 % af ejerafgiften
registreringsafgift-2021-4-scaled

Konklusion: Det får afgiftsændringerne af betydning for dig, der flexleaser.

Flexleasing er stadig relevant – det ændrer aftalen ikke på. 

De fleste biler til flexleasing er fortsat med forbrændingsmotor, og med få undtagelser kommer disse ikke til blive markant dyrere eller billigere end hidtil. Som flexleasingtager kan du desuden glæde dig over, at dine omkostninger er betydeligt mindre påvirkelige af afgiftsændringer, da afgiften kun skal betales i små, månedlige rater. En afgiftsstigning på eks. 10.000 kr. vil således kun koste dig 600 kr. i år 1 på en bil, der er +36 md. gammel.

Generelt gør du dog klogt i at skele noget mere til bilens CO2-udledning, end du tidligere har gjort, næste gang du skal vælge flexleasingbil – især hvis du har bilen som firmabil og skal beskattes heraf.

Det skyldes især følgende:

 • Der indføres et nyt CO2-tillæg, som gør selve afgiften højere på biler med høj CO2-udledning
 • Ejerafgiften (samt dieseludligningen) står til at stige de kommende år og bliver beregnet med afsæt i CO2-udledning frem for brændstofforbrug.  
 • Beskatningen (såfremt du har bilen som firmabil) vil ligeledes være mere påvirket af bilens CO2-udledning end tidligere – både fordi CO2-udledningen bliver vægtet højere i beregningerne, og fordi ejeraften står til at blive beregnet ud fra CO2. De største benzinslugere står derfor til at blive betragteligt dyrere i beskatning de kommende år.

For den typiske flexleasingtager får de nye afgiftsregler begrænset betydning 

Ifølge Skatteministeriets egne eksempler vil en Mercedes E-klasse med dieselmotor eksempelvis stige 6.400 kr. i afgift, og en BMW 5-serie med dieselmotor vil stige 5.800 kr. i afgift*. 

Af denne afgift betaler du som leasingtager typisk kun 0,5 % pr. måned svarende til nogle få hundrede kroner pr. år. Så på de gængse flexleasing-modeller er afgiftsstigningen bestemt overkommelig, hvis den overhovedet er der.   

* eksakt motor og variant fremgår ikke af Skatteministeriets eksempler.

Der kan dog være relativt store udsving fra model til model. Ifølge Skatteministeriets egne eksempler vil en Ford Mustang stige fra 404.900 i afgift til 492.100 (stigning = 87.200 kr.), mens afgiften på en BMW Z4 med 549.200 kr. i afgift faktisk vil falde en smule (3.400 kr.). Som nævnt vil det faktum at bilen er flexleaset dog udligne disse udsving, så dine omkostninger reelt ikke ændrer sig markant. 

Beskatning af fri bil

Vi kan ikke sige generelt, om de nye beskatningsregler samlet set vil gøre det mere eller mindre attraktivt at have firmabil, da det afhænger helt af den enkelte model. Det står dog klart, at vi alle kommer til at skele mere til CO2-udledningen – ikke mindst ved beskatning af firmabil.

Har du firmabil, og kigger du på en bil med mange hestekræfter og deraf en høj CO2-udlegning, kan du overveje, om en splitleasingaftale, hvor du helt bliver fritaget for firmabilsbeskatningen, er en bedre løsning for dig.

Særligt for el- og hybridbiler.

Generelt set står elbilerne og hybridbilerne til fortsat at være pålagt betydeligt lavere afgifter end brændstofbilerne. Selve afgiftssatserne er betydeligt lavere, og derudover får de (især elbilerne) et markant bundfradrag, ligesom de (grundet den lave CO2-udledning) vil få et lavt eller slet intet CO2-tillæg.

Dertil kommer flere andre forhold, der ligeledes tilgodeser el- og hybridbilerne, bl.a.:

 • Batterifradraget på 1.700 kr. pr. kWh op til 45 kWh forlænges til og med 2021
 • Afgiftsrabatten på strøm (processtrøm) fortsætter til 2030
 • Værdien af arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen bliver skattefritaget ifm. fri bil.

Nul-emissionsbiler (elbiler): Den ellers planlagte indfasning af registreringsafgift på elbiler nedsættes, så afgiften udgør 40% i perioden 2021-2025. Herefter øges registreringsafgiften med 8 %-point om året, så den rammer 80% i 2030.

Det faktum at afgiften på elbiler først stiger fra 2026, kombineret med det meget store bundfradrag, batterifradraget mv. medvirker, at elbilerne bliver forfordelt betragteligt. Med de nuværende regler er elbilerne i praksis afgiftsfritaget op til en værdi på ca. 400.000 kr. Med den nye aftale vil elbiler op til omtrent 500.000 kr. reelt være afgiftsfritagne. 

Lavemissionsbiler (typisk pluginhybrider): Pluginhybriderne betaler 45% registreringsafgift fra 2021, og denne øges med 5 %-point årligt op til 65% i 2025 og herfra med 3 %-point årligt, så den rammer 80% i 2030 ligesom elbilerne. 

Hybridbiler:

Hybridbilerne står til at blive dyrere i afgift allerede fra 2021, men de er fortsat begunstigede i sammenligning med brændstofbilerne.

De lave afgifter på især el- men også hybridbilerne gør dem relativt billigere. Derudover har de ingen eller meget lav lokal CO2-udledning, hvilket medvirker at det tidligere omtalte CO2-tillæg vil være fraværende eller meget lavt på disse biler.  

Til gengæld er el- og hybridbilerne typisk betragteligt dyrere i anskaffelse, ligesom afgifterne står til stige frem mod 2030, og bundfradraget står til at falde for at “normalisere” afgiften.  

De nye 2021 afgiftsregler medfører op- og nedture

Samlet set står de nye afgiftsregler til at medføre nogle markante op og nedture i den samlede registreringsafgift på forskellige el- og hybridmodeller. Ifølge Skatteministeriet vil eksempelvis en (fabriksny) Kia Niro plugin-hybrid stige 22.500 kr. i afgift, mens den betydeligt større og dyrere Mercedes E-klasse Hybrid vil falde 129.900 kr.  

Afgift på 0-emissionsbiler (elbiler)
2020-202540 %
202648 %
202756 %
202864 %
202972 %
203080 %
Afgift på lav-emissionsbiler (typisk pluginhybrider)
202040 %
202145 %
202250 %
202355 %
202460 %
202565 %
202668 %
202771 %
202874 %
202977 %
203080 %

Spørgsmål? Kontakt vores salgsafdeling.

Flexto Jylland

32118_0110-Highres
32118_0106-Highres

Flexto København

Michael
Group-407

Tilmeld dig Flextos nyhedsbrev.

Ingen lange salgstaler – bare masser af tips, tricks, inspiration og fede biler. Du kan til enhver tid afmelde igen med et enkelt klik.

  Privatlivspolitik

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Relaterede artikler

  Se alle artikler
  Flexto A/S fremlægger bedste årsresultat til dato
  Nyheder

  Årsresultat for Flexto A/S er kr. 7 mio. og det bedste til dato

  16 Apr 2024

  Mød Line Elkjær - vores nye kontraktansvarlig
  Nyheder

  Mød vores nye kontraktansvarlig.

  01 Feb 2024

  Mød Line som er vores nye kollega med ansvar for kontrakterne i vores portefølje. Line kommer til at overtage Torbens opgaver med det overordnede ansvar for alle leasingkontrakter i vores portefølje, herunder afgiftsberegninger og -genberegninger og andre administrative opgaver.

  Flexto A/S fastholder niveauet og leverer solidt regnskab for 2022
  Nyheder

  Flexto A/S fastholder niveauet og leverer solidt regnskab for 2022

  30 May 2023

  Flexto A/S fastholder niveauet og leverer solidt regnskab for 2022