Kreditværdighedsvurdering og kundekendskabs-tjek

Kreditværdighedsvurdering og kundekendskabs-tjek (KYC) i Flexto.

Kreditværdighedsvurdering og kundekendskabstjek (‘KYC’) i Flexto.

Som leasingselskab og leverandør af finansielle ydelser er vi lovmæssigt forpligtet til at:

  1. foretage en kreditværdighedsvurdering af privatkunder inden indgåelse af en leasingaftale
  2. foretage kundekendskabs-tjek (‘KYC’) af både privatkunder og erhvervskunder inden indgåelse af en leasingaftale.

På denne side kan du læse om kravene, og hvordan vi håndterer dem.

Kreditværdighedsvurdering af privatkunder.

Formålet med en kreditværdighedsvurdering af privatkunder er primært at beskytte forbrugeren mod overgældsætning – altså at sikre at de har råd til at betale leasingomkostningerne uden at komme i økonomiske problemer.

Inden vi kan indgå en leasingaftale med dig som privatperson skal vi derfor kunne lægge et simuleret budget og beregne dit rådighedsbeløb.  

Til det formål bruger vi løsningen Monthio, som er et digitalt værktøj, der – når du har godkendt og accepteret med MitID – automatisk kan trække indtægter og udgifter fra dine eller din husstands bankkonti via eSkatdata.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke får indsigt i enkelte transaktioner. Vi modtager kun samlede omkostninger grupperet i et budget.

Det er også vigtigt at understrege, at disse oplysninger er forbeholdt vores kreditansvarlige, som også foretager den endelige kreditværdighedsvurdering.

Den leasingrådgiver, du taler med, får altså ikke indblik i dine økonomiske forhold.

Indholdet af en kreditværdighedsvurdering er beskrevet i denne denne tekst samt vejledning, som er udstedt af Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden i 2021, og som blandt andet har til formål at sikre, at lån- og leasingtagere ikke overgældsætter sig. 

Vi foretager kreditværdighedsvurderinger ved nytegning og igen ved eventuel fornyelse af eksisterende leasingaftaler.

Monthio er godkendt af Finanstilsynet og overholder alle gældende regler for håndtering af persondata.

Kreditværdighedsvurdering af virksomheder.

Vi er ikke lovmæssigt forpligtet til at foretage en kreditværdighedsvurdering af virksomheder, som vi er med private.

I praksis vil vi dog altid lave et CVR-opslag og tage et kig på regnskaberne og historikken for de virksomheder, som henvender sig, da hverken vi eller de er interesserede i at indgå leasingaftaler, der ikke er økonomi til i virksomheden.

Kundekendskabs-tjek (‘KYC’) af virksomheder og private.

Inden vi indgår en leasingaftale med en virksomhed eller en privatperson, er vi pålagt at foretage såkaldte KYC-tjek af kunden.  

KYC står for ’Know Your Customer’, og formålet med disse tjek er dæmme op for hvidvask og anden økonomisk kriminalitet.

Vi er altså forpligtet til at spørge ind til virksomheders forretningsgrundlag og privates indkomstgrundlag, så vi får et indblik i, hvordan de tjener deres penge, og om de er kommet til deres penge på lovlig vis.  

Vores KYC-tjek af virksomheder og private foregår via systemet Visma Creditro.

I praksis foregår det ved, at du modtager et link til et spørgeskema genereret af Visma Creditro, hvori systemet beder dig redegøre for, hvordan din virksomhed eller du er kommet til dine penge.  

Visma Creditro er godkendt og reguleret af Datatilsynet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål angående kreditværdighedsvurdering eller KYC-tjek, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9636 5225 eller info@flexto.dk.

Vi hjælper dig naturligvis gennem hele processen.

Spørgsmål?

32118_0083-Highres