Flexleasing er en forholdsvis ny leasingform, som er gjort mulig efter ændring af registreringsafgiftslovens §3, 25. juni 2008. Konceptet består i at man ofte køber en bil hjem fra udlandet som man herefter leaser i stedet for at afregne fuld afgift med det samme. Alternativet til dette er, at man køber en bil på det danske marked, hvor der allerede er betalt fuld registreringsafgift, men dette vil betyde en meget højere kapitalbind. Flexleasing gør at kapitalbinden bliver væsentlig mindre, og man er sikret imod afgiftsomlægninger som kan forringe værdien af sin bil. Hvis man skulle ud og finansiere købet af bilen via f.eks. et banklån ville renterne af den højere danske pris også gøre at man opnår en yderligere besparelse ved at flexlease sin bil frem for at købe den. Kategori:Finansiel økonomi